• bk4
  • bk5
  • bk2
  • bk3
تعادل مناسب تایر نقشی حیاتی در تضمین تجربه رانندگی صاف و ایمن دارد.با یکبالانس چرخ ماشین، می توانید وزن مجموعه چرخ و لاستیک را به طور مساوی توزیع کنید و لرزش را از بین ببرید و از سایش زودرس جلوگیری کنید.این نه تنها راحتی و عملکرد رانندگی را بهبود می بخشد، بلکه عمر لاستیک ها را نیز افزایش می دهد.بنابراین، تعادل لاستیک دقیقا چیست و چگونه کار می کند؟بالانس لاستیک وسیله ای است که عدم تعادل در مجموعه تایر و چرخ را بررسی می کند و با اضافه کردن وزن به قسمت های خاصی از چرخ آنها را اصلاح می کند.برای انجام این کار، لاستیک ها بر روی یک بالانس چرخ چرخان با سرعت بالا نصب شده و توزیع وزن اندازه گیری می شود.سپس دستگاه مقدار و محل هر وزن اضافی مورد نیاز برای یکنواخت کردن مجموعه تایر و چرخ را محاسبه می کند.انواع مختلفی از بالانس لاستیک وجود دارد که از جمله آنها می توان به بالانس حباب، بالانس چرخشی و بالانس الکترونیکی اشاره کرد.حبابچرخمتعادل کننده هاساده ترین نوع هستند و از حباب و سطح برای تعیین میزان عدم تعادل استفاده می کنند.از سوی دیگر بالانس های چرخشی از یک دوک برای چرخاندن مجموعه تایر استفاده می کنند، در حالی کهبالانس چرخ کامیوناز سنسورها برای اندازه گیری عدم تعادل و اضافه کردن وزن به طور خودکار استفاده کنید.