• bk4
  • bk5
  • bk2
  • bk3
مهره های گیره چرخبست هایی هستند که چرخ را به محور خودرو متصل می کنند.آنها دارای یک سوراخ داخلی رزوه ای هستند که به آنها اجازه می دهد تا روی گل میخ های خودرو بپیچند و چرخ را در جای خود محکم کنند.آنها بسته به نوع خودرو و مدل خودرو و نوع چرخ در اندازه ها، شکل ها و سبک های مختلفی تولید می شوند.چرخپرهپیچ و مهرهاز سوی دیگر، شبیه مهره های خرطومی هستند، اما به جای پیچاندن روی گل میخ ها، دارای انتهای رزوه ای هستند که مستقیماً به توپی چرخ می رود.آنها همچنین در اندازه‌ها، شکل‌ها و سبک‌های مختلف، بسته به نوع خودرو، مدل و نوع چرخ عرضه می‌شوند.مهره ها و پیچ های گیره چرخ برای ایمنی خودرو شما بسیار مهم هستند زیرا چرخ ها را در جای خود نگه می دارند و از شل شدن آنها در حین رانندگی جلوگیری می کنند.شل بودن چرخ ها می تواند باعث تصادف، آسیب به وسیله نقلیه و حتی منجر به مرگ شود.ما همچنین می توانیم ارائه دهیمآجیل بلوطبنابراین، اطمینان از اینکه مهره ها و پیچ ها در شرایط خوبی هستند و به درستی سفت شده اند، حیاتی است.