• bk4
  • bk5
  • bk2
  • bk3
آچرخ فولادی ماشینیک بخش فلزی بشکه ای شکل و در مرکز تایر است که از پروفیل داخلی تایر پشتیبانی می کند.همچنین به عنوان رینگ، رینگ، چرخ، زنگ تایر شناخته می شود.توپی با توجه به قطر، عرض، روش های قالب گیری، انواع مختلف مواد.اندازه هاب در واقع قطر هاب است، ما اغلب می شنویم که مردم می گویند که هاب 15 اینچی، هاب 16 اینچی چنین بیانیه ای دارد، که 15،16 اینچ به اندازه هاب اشاره دارد.به طور کلی در یک خودرو، اگر اندازه توپی چرخ بزرگ باشد و نسبت صافی لاستیک بالا باشد، می تواند تأثیر کششی بسیار خوبی بر روی دید داشته باشد و پایداری کنترل وسیله نقلیه نیز افزایش می یابد، اما پس از آن وجود دارد. مشکلات اضافه شده افزایش مصرف سوختپارامترهای اصلی زیادی در ماشینکاری چرخ وجود دارد، در پردازش باید به کنترل پارامترها در محدوده معقول توجه شود، در غیر این صورت بر ساختار و عملکرد دستگاه تأثیر می گذارد.چرخ رینگ فولادی.